Algemene voorwaarden LED gigant

  • Geplaatst op
  • Door SEObyRay

Algemene Voorwaarden LED-Gigant

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten bij herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – Prijzen
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurovereenkomsten
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder consument, overeenkomst op afstand, techniek voor communicatie op afstand, bedenktijd, herroepingsrecht, dag, duurtransactie en duurzame gegevensdrager.

Artikel 2 – Identiteit van LED-Gigant

LED-Gigant.nl, handelsnaam van Iregeo E-commerce B.V., is gevestigd in Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82211108.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomst op afstand tussen LED-Gigant en consumenten. De voorwaarden worden tijdig beschikbaar gesteld aan de consument.

Artikel 4 – Het Aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten en/of diensten. Kennelijke fouten binden LED-Gigant niet.

Artikel 5 – De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand bij aanvaarding van het aanbod door de consument. LED-Gigant kan voorwaarden stellen en zich vergewissen of de consument aan de betalingsverplichtingen kan voldoen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

De consument heeft 14 dagen bedenktijd na ontvangst van het product om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Dit geldt niet voor zakelijke bestellingen.

Artikel 7 – Kosten bij Herroeping

Bij herroeping komen alleen de kosten van terugzending voor rekening van de consument. LED-Gigant betaalt eventueel vooruitbetaalde bedragen binnen 14 dagen terug.

Artikel 8 – Uitsluiting Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht kan in bepaalde gevallen worden uitgesloten, zoals voor op maat gemaakte producten of diensten die reeds zijn uitgevoerd.

Artikel 9 – Prijzen

De prijzen zijn inclusief BTW en worden niet verhoogd tijdens de aangegeven geldigheidsduur, tenzij wettelijke maatregelen dit vereisen.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

LED-Gigant staat ervoor in dat producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, redelijke eisen van

* We'll never share your email with anyone else.
Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...